Powietrzne pompy ciepła

Technologie grzewcze

Dzięki zamontowanym w domu nowoczesnym systemom technologicznym tj. powietrzne pompy ciepła zapewniamy sobie możliwość własnej produkcji wody ciepłej, jak również istnieje możliwość zamontowania pompy ciepła do ogrzania całego domu, dzięki czemu oszczędności miesięczne związane z opłatami eksploatacyjnymi są naprawdę wysokie. Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła, tj. z ziemi, wody lub powietrza w ogrzewanie domu, chłodzenie wnętrz i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej.

To jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania i funkcjonowania.

Koszt pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej waha się w granicach od 4 do 8 000 zł.

Pompa ciepła jest jednym z najtańszych w eksploatacji źródeł ciepła i nie wymaga uciążliwej obsługi – sprowadza się ona jedynie do odpowiednich ustawień regulatora i dostosowania pracy instalacji do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jest to źródło przyjazne dla środowiska naturalnego, które jest zasilane z naturalnych odnawialnych źródeł energii pozyskiwanych z darów Matki Natury.