Fotowoltaika

Technologie grzewcze

Panele fotowoltaiczne przetwarzają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, ogrzewają cały dom oraz wodę użytkową. Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna skutecznie zmniejsza koszty energii elektrycznej lub obniża je praktycznie do zera w przypadku zamontowania w domu pasywno-hybrydowym. Fotowoltaika to również zabezpieczenie przed nieustannymi podwyżkami cen energii. Kiedy produkujemy prąd , możemy zużywać wyprodukowaną energię na bieżąco. Użytkownik ma ponadto możliwość, aby każdą oddaną do sieci kilowatogodzinę (z wyprodukowanych nadwyżek) odebrać w dowolnym momencie od zakładu energetycznego w ciągu roku rozliczeniowego.

Z wykorzystania darmowej i prawie nieograniczonej energii słońca za pomocą systemów fotowoltaicznych płynie wiele korzyści, m.in.:

  • Redukcja emisji CO2 – fotowoltaika to systemy zero emisyjne – oznacza to, że w trakcie produkcji energii nie emitują one szkodliwych związków i dwutlenku węgla, ani żadnych innych gazów cieplarnianych
  • Pełne wykorzystanie dostępnej energii – w przeciwieństwie do systemów solarnych do ogrzewania wody, panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone w pochmurny dzień.
  • Energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu redukują się straty związane z przesyłem energii na duże odległości